Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.NJOFTIM


THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME


Ju njoftojmë se Zyra e Bashkimit Evropian në Shqipëri ka shpallur thirrjen për Projekt-propozime "Qendra Kombëtare e Burimeve për Shoqërinë Civile në Shqipëri "


Referencë: EuropeAid/157561/DD/ACT/AL


Programi: Vendet e para-Aderimit / Shtetet e reja anëtare


Buxheti: 500,000 (EUR)


Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit të plotë: 15/06/2018, ora 12.00


Më shumë informacion:

Statusi i Thirrjes: MBYLLUR

Për më shumë informacion, klikoni këtu!Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së