Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civileBibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


FTESË PËR PJESËMARRJE

Në kuadër të Zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, 2015-2020, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile(AMShC) do të organizojë takime informimi e konsultimi në disa qytete të vendit me aktorë të shoqërisë civile.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile(AMShC) fton të marrin pjesë në këto takime përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, sipas kalendarit të mëposhtëm:

 • PESHKOPI
  • Datë: 13 nëntor 2018
   Ora: 11:00 – 12:00
   Vendi: Hotel Korabi, Peshkopi
   Adresa: Bulevardi Elez Isufi, 17 Peshkopi 8301

 • KORÇË
  • Datë: 16 nëntor 2018
   Ora: 11:00 – 12:30
   Vendi: Hotel Regency, Korçë
   Adresa: Rruga Ismail Qemali, Nr 7, 7001 Korçë

 • POGRADEC
  • Datë: 20 nëntor 2018
   Ora: 12:00 – 13:00
   Vendi: Hotel Pogradeci
   Adresa: Rruga "Dëshmorët e Pojskës", 7301 Pogradec

   Konfirmoni pjesëmarrjen:

 • VLORË
  • Datë: 22 nëntor 2018

 • PËRMET
  • Datë: 27 nëntor 2018

 • KUKËS
  • Datë: 4 dhjetor 2018

 • BERAT
  • Datë: 6 dhjetor 2018

 • TIRANË
  • Datë: 7 dhjetor 2018

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së