Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


Në kuadër të Zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, 2015-2020, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile(AMShC) organizoi takime informimi e konsultimi në disa qytete të vendit me aktorë të shoqërisë civile, sipas kalendarit të mëposhtëm:

 • PESHKOPI
  Datë: 13 nëntor 2018
  Ora: 11:00 – 12:00
  Vendi: Hotel Korabi, Peshkopi
 
 • KORÇË
  Datë: 16 nëntor 2018
  Ora: 11:00 – 12:30
  Vendi: Hotel Regency, Korçë
 • POGRADEC
  Datë: 20 nëntor 2018
  Ora: 12:00 – 13:00
  Vendi: Hotel Pogradeci
 
 • VLORË
  Datë: 22 nëntor 2018
  Ora: 12:00 – 13:00
  Vendi: Hotel Bologna, Vlorë
 • PËRMET
  Datë: 27 nëntor 2018
  Ora: 11:30 – 12:30
  Vendi: Hotel Përmeti
 
 • KUKËS
  Datë: 4 dhjetor 2018
  Ora: 11:30 – 12:30
  Vendi: Hotel Gjallica, Kukës
 • BERAT
  Datë: 6 dhjetor 2018
  Ora: 11:30 – 13:00
  Vendi: Hotel Tomori
 
 • TIRANË
  Datë: 7 dhjetor 2018
  Ora: 11:00 – 12:00
  Vendi: Hotel Doro City
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së