Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)


Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadër të realizimit të misionit të saj dhe në funksion të ofrimit të asistencës financiare për organizatat e shoqërisë civile, nis procesin e konsultimit publik me palët e interesuara lidhur me përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes së radhës.

Në këtë kuadër, jeni të lutur të paraqisni Sugjerimet / Komentet / Vërejtjet Tuaja me qëllim për t’ju ardhur sa më në ndihmë organizatave dhe projekteve që synohen të arrihen.

Komentet dhe sugjerimet, jeni të lutur t’i dërgoni me e-mail në adresën: info@amshc.gov.al oseTheksojmë se, një pjesë e posaçme e fondit do të kanalizohet në projekt-propozimet në funksion të prioritetit strategjik qeveritar në Luftën kundër Korrupsionit në vend.

Për këtë qëllim, AMShC-ja, në vijim do t’ju njoftojë për organizimin e takimeve konsultative në kuadër të përcaktimit dhe saktësimit të prioriteteve për shpallje.Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së