Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.FTESË PËR TAKIME KONSULTATIVE

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në kuadër të shpalljes së Thirrjes së radhës, do të ndërmarrë disa takime konsultative me qëllim marrjen e sugjerimeve mbi përcaktimin e prioriteteve të thirrjes nga organizata të shoqërisë civile.

Takim konsultativ në Durrës
 • Datë: 27 nëntor 2017
 • Ora: 12:00
 • Vendi: Hotel Arvi, Durrës
 • Adresa: L.1, Rruga Taulantia 16, Durrës

 • Konfirmoni pjesëmarrjen: Klikoni këtu!Takim konsultativ në Shkodër
 • Datë: 30 nëntor 2017
 • Ora: 11:00
 • Vendi: Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian – Shkodër
 • Adresa: L. Vasil Shanto, Rr. Kolë Idromeno (Pedonale), Nr.18/2, Shkodër

 • Konfirmoni pjesëmarrjen: Klikoni këtu!Ju ftojmë të jeni pjesë e takimit me kontributin tuaj në fuksion të përcaktimit të fushave prioritare për Thirrjen Nr. 11 të AMSHC-së.

Takimet e radhës do të mbahen në qytetin e Elbasanit dhe Tiranës.

Për realizimin me sukses të këtij procesi, ftohen përfaqësuesit e shoqërisë civile që mendimet e tyre t’i dërgojnë edhe elektronikisht deri më 5.12.2017 me e-mail në adresën info@amshc.gov.al ose duke plotësuar formularin online për këtë qëllim në linkun e mëposhtëm:
www.amshc.gov.al/web/prioritetet.php

Për të informacionet të mëtejshme do t’ju njoftojmë në vijim.

Faleminderit
***

INVITATION TO CONSULTATIVE MEETINGS

The Agency for the Support of Civil Society (ASCS) in the framework of the next Call for Proposals will undertake several consultative meetings with the purpose of receiving suggestions on Call’s priorities by civil society organizations.

Consultative Meeting in Durrës
 • Date: 27 nëntor 2017
 • Time: 12:00
 • Venue: Hotel Arvi, Durrës
 • Address: L.1, Rruga Taulantia 16, Durrës

 • To confirm your participation: Click here!Consultative Meeting in Shkodër
 • Date: 30 November 2017
 • Time: 11:00
 • Venue: EU Info Centre – Shkodra
 • Adresa: L. Vasil Shanto, Rr. Kolë Idromeno (Pedonale), Nr.18/2, Shkodër

 • Confirm your participation: Klikoni këtu!We invite you to be part of the meeting with your contribution to the definition of priority areas for Call No. 11 of the ASCS.

The next meetings will take place in the cities of Elbasan and Tirana.

For a successful implementation of this process, civil society representatives are invited to send their suggestions electronically till 5.12.2017 by e-mail at info@amshc.gov.al or by filling out the online form through the link below:
www.amshc.gov.al/web/prioritetet.php

For further information, we will notify you in the following.

Thank youShërbim e-mail për stafin e AMSHC-së