Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)

NJOFTIM

Konsultim me OSHC-të: Përmirësimi i Komunikimit me Njësinë IPA në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Tiranë, 20 janar 2021


Në kuadër të projektit të financuar nga BE, “Mbështetje ndaj Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së (CFCU)”, po zhvillohet sondazhi me organizatat e shoqërisë civile.

 

Për të shkarkuar Formularin e Pyetësorit të Sondazhit

Objektivi kryesor i këtij projekti është ofrimi i mbështetjes ndaj Njësisë IPA në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve (CFCU) në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për të menaxhuar dhe monitoruar grantet e financuara nga BE për OSHC-të, duke kontribuar në nxitjen e bashkëpunimit me OSHC-të dhe përfshirjen e tyre në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE.

 

Sondazhi synon mbledhjen e opinionit nga sa më shumë OSHC, me qëllim nxjerrjen e rekomandimeve të cilat do të rezultojnë në përmirësimin e komunikimit dhe në një bashkëpunim më të frytshëm mes Njësisë IPA dhe OSHC-ve në Shqipëri.

 

OSHC-të e interesuara janë të lutura të shprehin opinionin e tyre duke dërguar pyetësorin e plotësuar në adresën ornela.xhera@hotmail.com jo më vonë se 24 Janar 2021.SHPALLET LISTA E PROJEKTEVE FITUESE

Për të shkarkuar listën kliko këtu!NJOFTIM

AMSHC shpall listën emërore me katër anëtarët e zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile për në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC), vakanca të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 2-vjeçare.

Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e gjerë në procesin e votimit online për zgjedhjen e katër anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall katër emrat e anëtarëve të rinj:
 • Për fushën e veprimit A. "Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE"
  1. Dritan Sakuta
   Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim (RIAS)
  2. Armando Bala
   Vizioni i Ri 2016 / New Vision Organization
 • Për fushën e veprimit B. "Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor"
  1. Ermelinda Mahmutaj
   Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)
 • Për fushën e veprimit C. "Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës"
  1. Andi Rabiaj
   Rrjeti i Organizatave "Zëri i të Rinjve"
Për detaje rreth rezultateve përfundimtare të procesit të votimit për katër anëtarë nga shoqëria civile në KKShC, klikoni faqen web www.amshc.gov.al/kkshc informacionet e mëposhtme:
 1. Listat emërore të kandidatëve të votuar me rezultatet përfundimtare të votimit
 2. Tabela përmbledhëse e rezultateve përfundimtare të votimit
I urojmë punë të mbarë anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së