Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
NJOFTIM

AMSHC shpall listën emërore me katër anëtarët e zgjedhur nga organizatat e shoqërisë civile për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC)

Tiranë, 26 gusht 2019

Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e gjerë në procesin e votimit online për zgjedhjen e katër anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall katër emrat e anëtarëve të rinj:
 • Fusha e veprimit B.
  “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”
  1. Shpëtim MYRTO
   Shoqata e Përdorimit të Pyjeve dhe Kullotave Komunare "DROJA-1", fshatrat Brret, Picrrage, Gjyraj-Krujë
 • Fusha e veprimit C.
  “Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës”
  1. Atrida FERKETI
   Gruaja në Integrim (GI)
  2. Fabiola LAÇO – EGRO
   Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen"
  3. Indrit SEFERI
   Shoqata "MAYA" (Shoqata Rinore Mjekësore Shqiptare)

Për detaje rreth rezultateve përfundimtare të procesit të votimit për katër anëtarë nga shoqëria civile në KKShC:
 1. Listat emërore të kandidatëve të votuar me rezultatet përfundimtare të votimit
 2. Tabela përmbledhëse e rezultateve përfundimtare të votimit

Publikimi i këtyre materialeve është bërë edhe në faqen: www.amshc.gov.al/kkshcJu ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së