ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Njoftim
  NJOFTIM PER KANDIDIM

  PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Publikuar në 05/03/2022

  Njoftim
  Konsultimi Publik mbi Prioritet e Thirrjes

  AXHENDA E TAKIMEVE KONSULTATIVE

  Publikuar në 28/02/2022

  Njoftim
  Nis Procesi i Konsultimit Publike me OSHC-të mbi Prioritete e Thirrjes

  28 Shkurt – 14 Mars 2022

  Publikuar në 28/02/2022

  Njoftim
  Sondazh mbi (OGP Award) 

  Tirane, 13 shtator 2021

  Publikuar në 13/09/2021

  ASHMC