Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civileBibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)

FTESË PËR PJESËMARRJE


Të nderuar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile,

Ju ftojmë të merrni pjesë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC), e cila do të zhvillohet:

Datë: 22 Qershor 2018
Ora: 10:00 – 12:00
Vendi: Qendra për Hapje dhe Dialog (COD), Kryeministria
Do të vlerësonim konfirmimet tuaja për pjesëmarrje, brenda datës 21 qershor 2018.

Konfirmo pjesëmarrjen:


Ju mirëpresim
NJOFTIM

Shpallet lista e projekteve fituese të Thirrjes Nr. 11


Për të shkarkuar Listën e projekteve fituese [ kliko këtu ]Statusi i Thirrjes: MBYLLUR
Për më shumë informacion, klikoni këtu!Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së