Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.


THIRRJE PËR PROPOZIME
Make it in Albania

Komponenti “Pjesëmarrja sociale e të rinjve në nevojë dhe minoriteteve” i Programit të GIZ për zhvillimin ekonomik dhe rajonal, nxitjen e punësimit, arsimin dhe formimin profesional.

Thirrja për propozime do të shpallet më 1 gusht 2017, ndërsa afati përfundimtar për paraqitjen e propozimeve është më 27 gusht 2017, në orën 16:00.

Për më shumë informacion, klikoni këtu.

***

CALL FOR PROPOSALS
Make it in Albania

“Social Participation of Marginalised Youth and Minorities” Component of the GIZ Programme for Economic and Regional Development, Employment Promotion, Vocational Education and Training.


The call for proposals will be opened on August 1, 2017 and the deadline for submitting a proposal is August 27, 2017, 16:00.

For more information, click here.
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së