ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Lajme dhe Veprimtari, Njoftime


  NJOFTIM PER KANDIDIM

  PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Publikuar në: 05/03/2022

  Konsultimi Publik mbi Prioritet e Thirrjes

  AXHENDA E TAKIMEVE KONSULTATIVE

  Publikuar në: 28/02/2022

  Nis Procesi i Konsultimit Publike me OSHC-të mbi Prioritete e Thirrjes

  28 Shkurt – 14 Mars 2022

  Publikuar në: 28/02/2022

  Sondazh mbi (OGP Award) 

  Tirane, 13 shtator 2021

  Publikuar në: 13/09/2021

  Ftesë për Pjesmarrje

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)

  Publikuar në: 10/06/2021

  Shpallja e Thirrjes Nr. 14

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) shpall Thirrjen Nr. 14 për shprehje interesi. Ftohen OJF-të e interesuara

  Publikuar në: 19/04/2021

  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të

  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të mbi përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes nr. 14 17 mars – 15 prill 2021 Agjencia

  Publikuar në: 17/03/2021

  Çmimi i Filantropisë 2019

  Tiranë, 7 shkurt 2020 Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) mori pjesë në ceremoninë e shpalljes

  Publikuar në: 07/02/2021

  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin

  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë

  Publikuar në: 21/01/2021

  Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

  Tiranë, 26 nëntor 2020

  Publikuar në: 26/11/2020