Categories
Njoftime

Shpallen rezultatet përfundimtare të votimit dhe emrat e anëtarëve të zgjedhur

Duke falënderuar të gjithë përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrjen e tyre në procesin e votimit online për zgjedhjen e pesë anëtarëve përfaqësues të Shoqërisë Civile për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Komisioni Teknik i AMShC-së pranë Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile shpall pesë emrat e anëtarëve të rinj:

Fusha e veprimit A.
“Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

Nr.

Emër Mbiemër

Emri i OJF-së që përfaqëson

1

Mirela Juka

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA)

2

Nikolla Gjurgjaj

Shoqata Maqedonase ILINDEN

3

Altin Hazizaj

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA)

Fusha e Veprimit B.
“Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

Nr.

Emër Mbiemër

Emri i OJF-së që përfaqëson

1

Vladimir Thano

Pro Youth

2

Xhimi Vila

Shoqata Ressegnatia

I urojmë punë të mbarë anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.