Rreth Platformës

“PROMOVIMI I SHOQËRISË CIVILE” është një platformë e hapur komunikimi dhe ndërveprimi me Organizata të Shoqërisë Civile (OShC).

Kjo platformë do të shërbejë për promovimin e projekteve dhe aktiviteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile si dhe  shkëmbimit të ideve nëpërmjet forumeve.

Platforma u lançua në Maj 2018 nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC).