Anëtarët

Anëtarët Pjesë e Shoqërisë Civile Në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile

Xhimi VilaShoqata Ressegnatia
Vladimir ThanoPro Youth
Mirela JukaFondacioni Down Syndrome Albania (DSA)
Altin HazizajQendra Per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (CRCA)
Nikolla GjurgjajShoqata Maqedonase ILINDEN


Armando BalaNew Vision Organization
Dritan SakutaYouth for Integration, Activation and Awareness (RIAS)
Ermelinda MahmutajEnvironmental Center for Development Education and Networking (EDEN)
Shpëtim MyrtoAssociation of Communal Forest and Pasture Use “DROJA-1”
Andi RabiajOrganisation Network “Youth Voice Albania”
Atrida FerketiWoman in Integration (GI)
Fabiola Laço – EgroCommunity Development Center “Today for the Future”
Indrit SeferiMAYA (Medical Association Youth Albania)