Categories
Njoftime

Njoftim mbi Mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

Njoftim mbi Mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) në rolin e Sektretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)  organizon mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC-së), ditën e Hënë, datë 19.06.2023, ora 13:30 në ambjentet e Kryeministrisë Salla Ovale Kati i III.

Janë të ftuar të gjithë palët e interesuara për pjesëmarrje.

Ju lutem dërgoni konfirmimin për pjesëmarrje brënda datës 16.06.2023 ora 12:00, në adresën e emailit kkshc@amshc.gov.al