ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Procesverbale dhe Vendime të Bordit Mbikqyrës


  VITI 2024

  Vendimi i Bordit Mbikqyrës dhe lista me projektet fituese të thirrjes Nr. 17

   • 23.04.2024

  Vendimi i Bordit Mbikqyrës

   • 19.02.2024

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 19.02.2024
  VITI 2023
  • 18.08.2023

  Vendimi i Bordit Mbikqyrës

   • 06.03.2023

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 18.05.2023

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 18.05.2023

  Vendimi i Bordit Mbikqyrës

  VITI 2022
   • 22.07.2022

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 30.05.2022

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

  VITI 2021
   • 10.06.2021

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 16.04.2021

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 18.03.2021

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   

  VITI 2020
   • 06.08.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 18.06.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrë

   • 29.04.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 27.04.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 14.04.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 27.02.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 27.01.2020

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

  VITI 2019
   • 07.11.2019

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 10.09.2019

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 11.07.2019

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 03.07.2019

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

   • 11.01.2019

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës

  VITI 2014
   • 21.02.2014

  Mbledhje e Bordit Mbikëqyrës