ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftim
  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME

  (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  Publikuar në 02/23/2024

  Njoftim
  Raporti Vjetor i Zgjeruar 2023

  Raporti Vjetor i Zgjeruar 2023 AMSHC

  Publikuar në 02/20/2024

  Njoftim
  N J O F T I M: Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

  Mbi Mbledhjen e KKSHC: 12 Shkurt ora 14:00

  Publikuar në 02/05/2024

  Njoftim
  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Publikuar në 01/28/2024

  Njoftim
  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Publikuar në 01/12/2024

  ASHMC