ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Njoftim
  THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIMIN E OSHC-ve PËR NË SAMITIN PËR DEMOKRACI 2022

  SAMITI PËR DEMOKRACI 2022
  Qeveria Shqiptare mirëpret aplikimet tuaja deri më 20 Dhjetor 2022.

  Publikuar në 05/12/2022

  Njoftim
  UDHËZIMET E DG NEAR PËR MBËSHTETJEN E BE PËR SHOQËRINË CIVILE NË RAJONIN E ZGJERIMIT 2021-2027

  Udhëzimet e DG NEAR për mbështetjen e BE për shoqërinë civile në rajonin e zgjerimit 2021-2027

  Publikuar në 01/12/2022

  Njoftim
  PËRZGJEDHJA E KANDIDATURAVE PËR ANËTARË TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile,

  Publikuar në 16/11/2022

  Njoftim
  MBLEDHJA E KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE

  Përmes këtij komunikimi  AMSHC në rolin e sekretariatit teknik të KKSHC-së po ju vë në djeni se në datë 15 nëntor 2022

  Publikuar në 14/11/2022

  Njoftim
  Mbi Konsultimet Publike për Thirrjen e Rradhës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”

  Në zbatim të Ligjit Nr.10 093, datë 09.03.2009 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetje të Shoqërisë

  Publikuar në 07/11/2022

  ASHMC