ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Programi ANTI-KORRUPSION


  PROGRAMI ANTI-KORRUPSION
  • Koordinatori:Ferhat AGA
  • E-mail: Ferhat.Aga@amshc.gov.al
  • Adresa: Rruga “Frosina Plaku” Nr. 58, Kati II, Tiranë, Shqipëri
  • Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30; E Premte 08:00 – 14:00
  BAZA LIGJORE

  “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale kundër korrupsionit për periudhën 2015-2020”

  “Për miratimin e planit të veprimit 2018–2020, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, e të Pasaportës së Indikatorëve, krijimin, funksionimin dhe detyrat e Komitetit Koordinator për Zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, dhe Task-Forcës Ndërinstitucionale Antikorrupsion”

  Të Dhëna të AMSHC-së:
  RAPORTE MONITORIMI

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018