ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Thirrje për projekte


  THIRRJA NR. 16 PER PROJEKT-PROPOZIME

  (27 Mars – 27 Prill 2023)

  Më shumë »
  THIRRJA NR. 15 PER PROJEKT-PROPOZIME

  (31 Maj – 01 Korrik 2022)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 14 PËR PROJEKTE

  (19 prill- 20 maj 2021)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 13 PËR PROJEKTE

  (22 qershor – 23 korrik 2020)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 12 PËR PROJEKTE

  (28 shkurt – 1 prill 2019)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 11 PËR PROJEKTE

  (11 janar – 12 shkurt 2018)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 10 PËR PROJEKTE

  (16 janar – 17 shkurt 2017)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 9 PËR PROJEKTE

  (22 shkurt – 25 mars 2016)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 8 PËR PROJEKTE

  (1 – 30 qershor 2015)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 7 PËR PROJEKTE

  (5 shkurt – 6 mars 2015)

  Më shumë »