ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Lajme dhe Veprimtari, Njoftime


  Zhvillohet EU Civil Society Forum në Beograd

  Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC, marrin pjesë në forumin e Shoqërisë Civile të BE-së

  Publikuar në: 12/06/2024

  Takim me OJF-të

  Takime me OJF-të ne ambjentet e AMSHC

  Publikuar në: 07/06/2024

  FTESË PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim

  Publikuar në: 04/06/2024

  Prezantimi i Raportit Paraprak të Vlerësimit për “Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019-2023”

  Sot në mjediset e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bë prezantimi i raportit paraprak të vlerësimit për

  Publikuar në: 04/06/2024

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME

  (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  Publikuar në: 23/02/2024

  N J O F T I M: Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

  Mbi Mbledhjen e KKSHC: 12 Shkurt ora 14:00

  Publikuar në: 05/02/2024

  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Publikuar në: 28/01/2024

  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Publikuar në: 12/01/2024

  THIRRJE PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim The European Economic and Social Committee (EESC)

  Publikuar në: 11/01/2024

  Disa nga Aktivitet e OJF-ve fituese Përgjatë 2023

  Aktivitet e OJF-ve fituese AMSHC

  Publikuar në: 05/01/2024