ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Stafi i AMSHC-së


  Andi Kananaj
  Erion Banushi

  Përgjegjës i Sektorit – Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit

  e-mail:Erion.Banushi.amshc.gov.al

  Desareta Lameborshi

  Përgjegjëse e Sektorit – Grantet Strategjike dhe Zhvillimi Rajonal

  mail:Desareta.Lameborshi.amshc.gov.al

  Leonida Hasa

  Përgjegjëse e Sektorit – Monitorimi Financiar i Granteve

  e-mail:Leonida.Hasa.amshc.gov.al

  Alkent Shehaj

  Inspektor

  e-mail:Alkent.Shehaj.amshc.gov.al

  Ferhat Aga

  Specialist – Grantet e Zhvillimit të Shoqërisë Civil

  e-mail:Ferhat.Aga.amshc.gov.al

  Kastriot Tota

  Specialist – Grantet e Zhvillimit të Filantropisë dhe të Komunitetit

  e-mail:Kastriot.Tota.amshc.gov.al

  Esmiralda Beka

  Specialiste – Zhvillimi i Projekteve

  esmiralda.beka@amshc.gov.al

  Paula Bero

  Specialist – Informimi, Publikimi, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

  e-mail:Paula.Bero.amshc.gov.al

  Aida Zeneli (Sulaj)

  Specialiste – Bashkëpunimi Ndërkombëtar

  e-mail:Aida.Zeneli.amshc.gov.al

  Redion Gjata

  Specialiste – Finance

  e-mail:Redion.Gjata.amshc.gov.al

  Albert Hoxha

  Magazinier

  e-mail:Albert.Hoxha.amshc.gov.al

  Orjentila Paluca

  Sekretare

  e-mail:Orjentila.Paluca.amshc.gov.al