ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftime


  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME

  (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  Më shumë »
  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Më shumë »
  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Më shumë »
  THIRRJE PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim The European Economic and Social Committee (EESC)

  Më shumë »
  NJOFTIM PËR KANDIDIM PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Më shumë »
  Mbi aplikimin per Samitin per Demokraci 2022

  Njoftim per shtyrje te afatit per aplikimin e OSHC-ve per ne Samititn per Demokraci 2022

  Më shumë »
  ASHMC