ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftime


  Konferenca e VI Kombëtare “E Drejta për Informim – Ndërtimi i besimit, Promovimi i transparencës, llogaridhënies dhe integritetit në politikat kundër korrupsionit”

  Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), marrin pjesë në Konferencën e VI Kombëtare “E

  Më shumë »
  Zhvillohet EU Civil Society Forum në Beograd

  Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC, marrin pjesë në forumin e Shoqërisë Civile të BE-së

  Më shumë »
  Takim me OJF-të

  Takime me OJF-të ne ambjentet e AMSHC

  Më shumë »
  FTESË PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim

  Më shumë »
  Prezantimi i Raportit Paraprak të Vlerësimit për “Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019-2023”

  Sot në mjediset e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bë prezantimi i raportit paraprak të vlerësimit për

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME

  (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  Më shumë »
  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Më shumë »
  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Më shumë »
  ASHMC