ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • PËRZGJEDHJA E KANDIDATURAVE PËR ANËTARË TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE

  Publikuar në: 16/11/2022 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 16/11/2022

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile, nis procesin e përzgjedhjes së 8(tetë ) vakancave të krijuara për anëtarët e Shoqërisë civile në KKSHC.

  Vakancë e krijuar për shkak të përfundimit të mandateve :

  • 2 (dy) anëtarëFusha e veprimit A. Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE;
  • 2 (dy) anëtarëFusha e veprimit B. Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor;
  • 4 (Katër) anëtarëFusha e veprimit C. Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës;

  Ftojmë gjithë të interesuarit të dorëzojnë aplikimet e tyre duke filluar nga data 16  nëntor – 16 dhjetor 2022.

  KRITERET PËR KANDIDATËT DHE DOKUMENTACIONET MBËSHTETËSE:

  1.      Dokumentet që duhen dorëzuar nga organizatat që nominojnë kandidatët:

  • Formulari i Aplikimit, i publikuar nga AMSHC
  • Kopje e dokumentit të regjistrimit në Gjykatë
  • Konfirmim nga zyra e e tatimeve që organizata e ka statusin “aktiv”

  2.      Kriteret që duhen përmbushur nga kandidatët për KKSHC:

  • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në rol drejtues në organizata të shoqërisë civile në fushën ku kandidon
  • Të mos ketë role koordinuese ose drejtuese në organizata politike ose parti politike

  3.      Dokumentet që duhen dorëzuar nga të nominuarit:

  • Jetëshkrimi (CV – Curriculum Vitae);
  • Letër motivimi nga kandidati për të shpjeguar kontributin që mund të japë pranë KKSHC-së
  • Letër konfirmuese nga organizata e shoqërisë civile se kandidati ka të paktën 3 (tre) vite eksperiencë në fushën ku kandidon;
  • Pesë letra mbështetëse nga organizata të tjera të cilat mbështesin kandidatin

  Shkarkoni ju lutem formularin e aplikimit sipas formatit:   Formular Aplikimi