ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Ditari i AMSHC-së


  VITI 2020

  • 21.10.2021 – Nr. 28 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 22.10.2020 – Nr. 27 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 29.07.2020 – Nr. 26 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 22.04.2020 – Nr. 25 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]

  VITI 2019

  • 23.01.2020 – Nr. 24 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 09.10.2019 – Nr. 23 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 12.07.2019 – Nr. 22 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 23.04.2019 – Nr. 21 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]

  VITI 2018

  • 10.01.2019 – Nr. 20 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 09.10.2018 – Nr. 19 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 18.07.2018 – Nr. 18 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]
  • 18.04.2018 – Nr. 17 – DITAR / NEWSLETTER [shqip][Eng]

  VITI 2017

  • 11.01.2018 – Nr. 16 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 13.10.2017 – Nr. 15 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 07.07.2017 – Nr. 14 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 12.04.2017 – Nr. 13 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]

  VITI 2016

  • 06.01.2017 – Nr. 12 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 14.10.2016 – Nr. 11 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 20.07.2016 – Nr. 10 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]
  • 14.01.2016 – Nr. 9 – DITAR / NEWSLETTER [shqip]

  VITI 2015

  • 07.01.2016 – Nr. 8 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 07.10.2015 – Nr. 7 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 07.07.2015 – Nr. 6 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 12.05.2015 – Nr. 5 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 12.03.2015 – Nr. 4 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • Shkurt 2015 – Më shumë solidaritet për kë po humbet gjithçka

  VITI 2014

  • 26.11.2014 – Nr. 3 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 20.10.2014 – Nr. 2 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]
  • 17.06.2014 – Nr. 1 – Përditësim nga AMSHC / NEWSLETTER [shqip]