ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Pyetësor në kuadër të procesit të bashkë-bërjes së masave prioritare të angazhimeve të Planit Kombëtar të Veprimit, 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur

  Publikuar në: 04/01/2023 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 04/01/2023

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) shpall për konsultim të hapur me OSHC-të , grupet e interesit dhe publikun e gjerë, pyetësorin paraprak për konceptimin e masave prioritare në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar të Veprimit, 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur.

  Plotësimi i Pyetësorit duhet të bëhet brenda datës 18 janar 2023.

  Ju lutem Klikoni linkun e më poshtëm për plotësimin e tij:

  https://docs.google.com/forms/d/1QuUSOQ21lmGUZ_k6j3z6Da0roCtr9jC9Oq-J5wSbSEM/edit