ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Akademia e OJF-ve 2023

  Publikuar në: 21/12/2023 Kategoria: Lajme dhe Veprimtari


  Publikuar në 21/12/2023

  Në përfundim të ‍ #AkademiaeOJFve2023, AMSHC zhvilloi takimin e rradhës me qëllim rritjen e dialogut dhe partneritetit me organizatat pjesëmarrëse në #Akademi.
   Takimet kontribuan në njohjen e rolit të këtyre institucioneve në mbështetje të organizatave të  shoqërisë civile dhe veprimtarisë së tyre.
   Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile; Rritja e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit dhe të miratimit të politikave publike, skema të mbështetjes financiare për OJF-të, e të tjera çështje u diskutuan gjatë vizitës pranë Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile – AMSHC
   Shoqëria civile është një aktor i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit, duke treguar prej vitesh angazhim dhe vendosmëri në këtë drejtim.