ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Lajme dhe Veprimtari, Njoftime


  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  THIRRJE NR. 17 PËR PROJEKT-PROPOZIME

  (23 Shkurt– 25 Mars 2024)

  Publikuar në: 02/23/2024

  N J O F T I M: Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

  Mbi Mbledhjen e KKSHC: 12 Shkurt ora 14:00

  Publikuar në: 02/05/2024

  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Publikuar në: 01/28/2024

  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Publikuar në: 01/12/2024

  THIRRJE PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim The European Economic and Social Committee (EESC)

  Publikuar në: 01/11/2024

  NJOFTIM PËR KANDIDIM PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARIT TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Publikuar në: 08/24/2023

  THIRRJA NR. 16 PER PROJEKT-PROPOZIME

  (27 Mars – 27 Prill 2023)

  Publikuar në: 03/27/2023

  FTESË PËR PJESËMARRJE

  Publikuar në: 01/23/2023

  Mbi aplikimin per Samitin per Demokraci 2022

  Njoftim per shtyrje te afatit per aplikimin e OSHC-ve per ne Samititn per Demokraci 2022

  Publikuar në: 12/21/2022