ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Ftesë për Pjesmarrje

  Publikuar në: 06/10/2021 Kategoria: Lajme dhe Veprimtari


  Publikuar në 15.07.2020

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), me mbështetjen e zyrës së Kryeministrit si dhe asistencës së përfaqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian ju ftojnë në fushatën e ndërgjegjësimit ndaj udhërrefyesit 2019-2023 përmes promovimit të  tij, i cili do të mundësojë një mjedis favorizues për shoqërinë Civile në Shqipëri.

  Përsa mësipër  Ftojmë  të merrin pjesë në takim  Përfaqësues të Shoqërisë Civile