ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Kontakt


  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

  Adresa:
  Rruga “Frosina Plaku” Nr. 58,
  Kati II, Tiranë
  Harta dixhitale në Google Maps

  Telefon: 04 22 355 69

  Websit


  ASHMC