ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

  Publikuar në: 26/11/2020 Kategoria: Lajme dhe Veprimtari


  Publikuar në 15.07.2020

  Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

  Tiranë, 26 nëntor 2020

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) në rolin e Sektretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC) organizoi mbajtjen online të mbledhjes së KKShC-së, ditën e enjte, datë 26.11.2020, ora 11:00 nëpërmjet platformës / aplikacionit ZOOM.

  Mbledhja u drejtua nga Zëvendësministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, z. Albert Nikolla.

  Gjatë mbledhjes u prezantuan katër anëtarët e rinj të zgjedhur nga shoqëria civile si dhe u vijua me prezantimin për konsultimin e Planit të Veprimit të Open Government Partnership (OGP); prezantimin për mbështetjen e zbatimit të Udhërrëfyesit (Road Map) të Shoqërisë Civile; etj.