ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • NJOFTIM mbi pezullim i afatit të aplikimeve te Thirrjes 13

  Publikuar në: 03/19/2020 Kategoria: Uncategorized


  Publikuar në 15.07.2020

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në kuadër të masave kundër përhapjes së virusit COVID-19 njofton:

  Pezullimin e afatit të aplikimit të organizatave të shoqërisë civile për mbështetje financiare nëpërmjet Thirrjes nr. 13 prej datës 17.03.2020 deri në një njoftim të dytë.

  Aplikimet e marra me rrugë postare përgjatë kësaj periudhe do të shqyrtohen me mbarimin e afatit të pezullimit.