ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • OJF që veprojnë në Shqipëri


  Informacionin mbi OJF-të që veprojnë në Shqipëri, e kemi organizuar dhe ndarë sipas qarqeve administrative të Republikës së Shqipërisë.

  Dërgoni të dhënat si mëposht për tu bërë pjesë në add: info@amshc.gov.al :
  “Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC”

  1. Nipt
  2. Emri i OJF-së
  3. Add zyrtare e Emailit
  4. Add e Selisë së OJF-së
  5. Person kontakti
  6. Nr. Tel
  7. Add Webi e OJF-së