ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
  • Shqip
  • English

  • AMSHC nis ciklin e trajnimeve mbi udhëzimet për plotësimin e aplikimeve për Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF-të) në Shqipëri

    Publikuar në: 10/17/2013 Kategoria: Njoftime


    Publikuar në 15.07.2020