ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Njoftim
  CANDIDATE NOTICE

  ON THE SELECTION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE AGENCY FOR THE SUPPORT CIVIL SOCIETY(ASCS)

  Publikuar në 05/05/2022

  Njoftim
  Survey on (OGP Award) 

  Tirane, 13 shtator 2021

  Publikuar në 21/09/2021

  Njoftim
  Invitation to Participate

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)

  Publikuar në 10/06/2021

  Njoftim
  Announcement of Call No. 14

  The Agency for Support Civil Society  (ASCS) announces Call No. 14 for expression of interest. Interested NGOs are invited to

  Publikuar në 19/04/2021

  Njoftim
  ONLINE QUESTIONNAIRE on the Roadmap

  ONLINE QUESTIONNAIRE on the Roadmap for government policy towards a more enabling environment for the development of civil society

  Publikuar në 21/01/2021

  ASHMC