ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftim
  N J O F T I M: Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

  Mbi Mbledhjen e KKSHC: 12 Shkurt ora 14:00

  Publikuar në 02/05/2024

  Njoftim
  Konsultimi Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Konsultimi publik mbi Priortitetet e Thirrjes AMSHC

  Publikuar në 01/28/2024

  Njoftim
  Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  AMSHC fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online

  Publikuar në 01/12/2024

  Njoftim
  THIRRJE PËR APLIKIM

  Thirrje për Aplikim The European Economic and Social Committee (EESC)

  Publikuar në 01/11/2024

  Njoftim
  Disa nga Aktivitet e OJF-ve fituese Përgjatë 2023

  Aktivitet e OJF-ve fituese AMSHC

  Publikuar në 01/05/2024

  ASHMC