ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Konsultim Publik në kuadër të Thirrjes së Radhës

  Publikuar në: 12/01/2024 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 12/01/2024

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadrin e konkurimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr. 10 093, datë 09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, në përputhje me statutin dhe misionin e saj: Asistencë Financiare për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë civile , dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mirë dhe interes të publikut si dhe në kuadër të  Ligjit Nr. 146/ 2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”;

   

  Fton të gjitha OJF-të e interesuara për të dërguar deri në datë 19 Shkurt 2024 të gjitha sugjerimet  e tyre online në kuadër të përcaktimit të prioriteteve mbi thirrjen e radhës.

   

  OJF-të janë të lutura të sjellin propozimet e tyre mbi prioritetet e thirrjes në adresën e emailit: info@amshc.gov.al