ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurës

  Publikuar në: 06/06/2020 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 15.07.2020

  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”

  6 – 9 korrik 2020

  Ministria e Drejtësisë si institucioni përgjegjës në grupin ndërinstitucional të punës ka hartuar Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”, i cili synon minimizim të procesit të regjistrimit të organizatave jofitimprurëse por edhe sigurimin e transparencës lidhur me funksionimin e tyre, veprimtarinë dhe objektin e tyre.

  Në kuadër të konsultimit publik të këtij projektligji si dhe në vijim të konsultimeve të ndërmarra nga Ministria e Drejtësisë edhe nëpërmjet linkut të Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) dhe anëtarë të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile ftuan përfaqësues të shoqërisë civile nga të gjitha qarqet e vendit të merrnin pjesë në konsultime publike online, të cilat u organizuan sipas kalendarit të mëposhtëm:

  Datë: 6 korrik 2020
  Ora: 11:00
  Të ftuar: Përfaqësues nga qarku Shkodër, Kukës, Lezhë

  Datë: 7 korrik 2020
  Ora: 11:00
  Të ftuar: Përfaqësues nga qarku Tiranë, Durrës, Dibër

  Datë: 8 korrik 2020
  Ora: 11:00
  Të ftuar: Përfaqësues nga qarku Elbasan, Fier, Berat

  Datë: 9 korrik 2020
  Ora: 11:00
  Të ftuar: Përfaqësues nga qarku Korçë, Gjirokastër, Vlorë