ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin

  Publikuar në: 01/21/2021 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 15.07.2020

  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) ftoi Organizatat e Shoqërisë Civile të plotësonin një PYETËSOR ONLINE lidhur me Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile.

  PYETËSOR ONLINE për fazën e parë të konsultimeve me OShC-të mbi përmirësimin e procesit të monitorimit dhe raportimit të Udhërrëfyesit dhe zhvillimin e strategjisë së komunikimit për AMShC-në dhe Udherrëfyesin.