ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raport i Zgjeruar Vjetor 2021

  Publikuar në: 02/02/2022 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 02/02/2022

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2021

  Lexo më shumë