ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Raporti Vjetor i Zgjeruar 2023

  Raporti Vjetor i Zgjeruar 2023 AMSHC

  Publikuar në: 02/20/2024

  Raport i Zgjeruar Vjetor 2022

  Raport i Zgjeruar Vjetor 2022

  Publikuar në: 01/23/2023

  Raport i Zgjeruar Vjetor 2021

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2021 Lexo më shumë

  Publikuar në: 02/02/2022

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2020

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2020 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/16/2021

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2019

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2019 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/10/2020

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2018

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2018 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/10/2019

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2017

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2017 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/10/2018

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2016

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2016 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/10/2017

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2015

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2015 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/10/2016

  Raporti i Zgjeruar Vjetor 2014

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2014 Lexo më shumë

  Publikuar në: 01/05/2015