ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
  • Shqip
  • English

  • Raport i Zgjeruar Vjetor 2022

    Publikuar në: 01/23/2023 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


    Publikuar në 15.07.2020

    Raport i Zgjeruar Vjetor 2022