ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2010

  Publikuar në: 01/10/2011 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 15.07.2020

  Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe financimi i organizatave jo-fitimprurëse në Shqipëri për vitin 2010

  Lexo më shumë