ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2014

  Publikuar në: 05/01/2015 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 05/01/2015

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2014

  Lexo më shumë