ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2016

  Publikuar në: 01/10/2017 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 15.07.2020

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2016

  Lexo më shumë