ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2018

  Publikuar në: 10/01/2019 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 10/01/2019

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2018

  Lexo më shumë