ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2019

  Publikuar në: 01/10/2020 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 15.07.2020

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2019

  Lexo më shumë