ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Raporti i Zgjeruar Vjetor 2020

  Publikuar në: 01/16/2021 Kategoria: Raporte Vjetore të Veprimtarisë


  Publikuar në 15.07.2020

  Raport mbi veprimtarinë e AMSHC-së gjatë vitit 2020

  Lexo më shumë