ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Regjistrohuni në “Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC”


  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) i fton përfaqësuesit e OJF-ve që veprojnë në Shqipëri për të regjistruar të dhënat e OJF-së në “Bazën e të Dhënave të OJF-ve të regjistruara në AMSHC”.

  Këto të dhëna do të regjistrohen dhe publikohen në faqen zyrtare www.amshc.gov.al të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

  Ky do të ishte një rast i mirë publiciteti për ju, por edhe për të na dhënë mundësinë t’ju informojmë për çdo thirrje për shprehje interesi të organizuar nga AMSHC-ja.

  Ju lutemi na dërgoni me e-mail në adresën tonë info@amshc.gov.al të dhënat e organizatës si më poshtë:

  • Emri i OJF-së:
  • Numri NIPT:
   (sipas çertifikatës së regjistrimit, lëshuar nga autoritetet tatimore)
  • Fusha e veprimtarisë:
   (sipas Statutit)
  • Adresa e selisë:
  • Personi i Kontaktit:
  • Numri i Telefonit, Celularit:
  • Adresa E-mail:
  • Adresa Website (nëse ka):

  Këto të dhëna mund t’i përditësoni duke na shkruar përsëri në adresën e-mail të lartpërmendur.

  Klikoni linkun e mëposhtëm për të parë OJF-të e tjera të listuara tashmë në faqen e AMSHC-së: https://amshc.gov.al/ojf