ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Shpallet lista Përfundimtare me Kandidaturat

  Publikuar në: 05/25/2021 Kategoria: Njoftime


  Publikuar në 15.07.2020

  Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së në përfundim të afatit të kontestimit të listës paraprake, shpall listën përfundimtare të kandidaturave për zgjedhjen e pesë anëtarëve përfaqësues të shoqërisë civile në Këshill, vakanca të krijuara për shkak të përfundimit të mandateve 3-vjeçare për:

  • 3 (tre) anëtarë në Fushën e veprimit A.

  “Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

  • 2 (dy) anëtarë në Fushën e veprimit B.

  “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

  LISTA PËRFUNDIMTARE EMËRORE E KANDIDATËVE PËR T’U VOTUAR ONLINE

  Fusha e veprimit A.

  “Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE”

  1. Altin Hazizaj

  Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (CRCA) – Tiranë

  1. Majlinda Driza

  Qendra për Zhvillim dhe Promovim Social – Vlorë

  1. Mirela Juka

  Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) – Tiranë

  1. Nikolla Gjurgjaj

  Shoqata Maqedonase ILINDEN – Tiranë

  Fusha e Veprimit B.

  “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor”

  1. Sajmir Farrici

  Shoqata Shpresë për të Verbërit – Tiranë

  1. Vladimir Thano

  Pro Youth – Tiranë

  1. Xhimi Vila

  Shoqata Ressegnatia – Elbasan

  Komisioni Teknik i AMShC-së shpall të hapur procesin e VOTIMIT ONLINE për periudhën 8-ditore nga data 25 maj – 1 qershor 2021, i cili aksesohet në linkun: www.amshc.gov.al/kkshc