ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Zhvillohet EU Civil Society Forum në Beograd

  Publikuar në: 12/06/2024 Kategoria: Lajme dhe VeprimtariNjoftime


  Publikuar në 12/06/2024

  Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile AMSHC, marrin pjesë në forumin e Shoqërisë Civile të BE-së 2024 për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë.

  Rendi i ditës përfshin seancat e mëposhtme:

  – BE-ja dhe shoqëria civile në Ballkanin Perëndimor – Plani i Rritjes dhe momenti i ri për zgjerimin e BE-së.

  – Nisja e Vlerësimit të dytë në kuadër të udhëzimeve të DG NEAR për Mbështetjen e BE-së për Shoqërinë Civile në rajonin e Ballkanit, për vitin 2023.

  – Një sesion World Café për temat e propozuara nga delegatët e konferencës.

  Projekti është i financuar nga Asistenca Teknike e BE-së për Organizatat e Shoqërisë Civile (EU TACSO 3) në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,  dhe organizohet në Beograd, Serbi më 11, 12 dhe 13 qershor 2024.