ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftime


  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin

  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë

  Më shumë »
  Shpallja e Thirrjes Nr. 13 (të vogël)*

  22 qershor – 23 korrik 2020 Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) në vijim të Vendimit të Bordit Mbikqyrës

  Më shumë »
  LETËR E HAPUR

    Kërkesë për fillimin e lejimit të aktiviteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile Tiranë, 5 qershor 2020 Anëtarë

  Më shumë »
  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurës

  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” 6 – 9 korrik 2020 Ministria e

  Më shumë »
  PYETËSOR ONLINE – Për gjendjen e OJF-ve lidhur me situatën e krijuar nga COVID-19

  PYETËSOR ONLINE – Për gjendjen e OJF-ve lidhur me situatën e krijuar nga COVID-19 3 – 6 prill 2020 Agjencia për Mbështetjen

  Më shumë »
  AMSHC shpall Thirrjen 13 për projekt-propozime

  2 mars – 10 prill 2020 Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) shpall Thirrjn Nr. 13 për Shprehje Interesi dhe

  Më shumë »
  Forumin e Shoqërisë Civile Kundër Korrupsionit

  Tiranë, 5 shkurt 2020 Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) mori pjesë në “Forumin e Shoqërisë

  Më shumë »
  Konsultimi Publik me Përfaqësues nga Organizatat e Shoqërisë Civile

  31 janar – 20 shkurt 2020 Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në kuadër të realizimit të misionit të

  Më shumë »
  Tryezën e Rrumbullakët

  Tiranë, 18 janar 2020 Përfaqësuesi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), z. Ferhat Aga, mori pjesë në

  Më shumë »
  Asistenca Teknike e Delegacionit të BE-së

  Delegacioni i BE-së fillon asistencën teknike 9-mujore drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile Nëntor

  Më shumë »
  ASHMC