ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftime


  Shpallet lista Përfundimtare me Kandidaturat

  Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së në përfundim të afatit të kontestimit të listës paraprake, shpall listën përfundimtare

  Më shumë »
  Shpallja e Thirrjes Nr. 14

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) shpall Thirrjen Nr. 14 për shprehje interesi. Ftohen OJF-të e interesuara

  Më shumë »
  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të

  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të mbi përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes nr. 14 17 mars – 15 prill 2021 Agjencia

  Më shumë »
  Çmimi i Filantropisë 2019

  Tiranë, 7 shkurt 2020 Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) mori pjesë në ceremoninë e shpalljes

  Më shumë »
  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin

  PYETËSOR ONLINE mbi Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një mjedisi më mundësues për zhvillimin e shoqërisë

  Më shumë »
  Shpallja e Thirrjes Nr. 13 (të vogël)*

  22 qershor – 23 korrik 2020 Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) në vijim të Vendimit të Bordit Mbikqyrës

  Më shumë »
  LETËR E HAPUR

    Kërkesë për fillimin e lejimit të aktiviteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile Tiranë, 5 qershor 2020 Anëtarë

  Më shumë »
  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurës

  Konsultim publik online të Projektligjit “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” 6 – 9 korrik 2020 Ministria e

  Më shumë »
  PYETËSOR ONLINE – Për gjendjen e OJF-ve lidhur me situatën e krijuar nga COVID-19

  PYETËSOR ONLINE – Për gjendjen e OJF-ve lidhur me situatën e krijuar nga COVID-19 3 – 6 prill 2020 Agjencia për Mbështetjen

  Më shumë »
  ASHMC