ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Njoftime


  Mbi Mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile

  Njoftim Në datën 22 Qershor 2022 në orën 15:00,në ambjentet e Sallës Ovale në katin e III në Kryeministri, do të zhvillohet

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 15 PËR PROJEKT – PROPOZIME (31 Maj – 01 Korrik 2022)

  THIRRJE NR. 15 PËR PROJEKT – PROPOZIME (31 Maj – 01 Korrik 2022)

  Më shumë »
  NJOFTIM PER KANDIDIM

  PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË BORDIT MBIKËQYRËS TË AGJENCISË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE (AMSHC)

  Më shumë »
  Shpallet lista Përfundimtare me Kandidaturat

  Komisioni Teknik i AMShC-së pranë KKShC-së në përfundim të afatit të kontestimit të listës paraprake, shpall listën përfundimtare

  Më shumë »
  Shpallja e Thirrjes Nr. 14

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) shpall Thirrjen Nr. 14 për shprehje interesi. Ftohen OJF-të e interesuara

  Më shumë »
  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të

  Nis procesi i konsultimit publik me OShC-të mbi përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes nr. 14 17 mars – 15 prill 2021 Agjencia

  Më shumë »
  Çmimi i Filantropisë 2019

  Tiranë, 7 shkurt 2020 Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) mori pjesë në ceremoninë e shpalljes

  Më shumë »
  ASHMC