ASHMC Logo

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Rrepublika e Shqipërisë
 • Shqip
 • English

 • Thirrje për projekte


  THIRRJE NR. 6 PËR PROJEKTE

  (11 gusht – 10 shtator 2014)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 5 PËR PROJEKTE

  (30 maj – 30 qershor 2014)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 4 PËR PROJEKTE

  (27 dhjetor 2012 – 15 shkurt 2013)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 3 PËR PROJEKTE

  (3 – 17 nëntor 2011)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 2 PËR PROJEKTE

  (18 mars – 8 prill 2011)

  Më shumë »
  THIRRJE NR. 1 PËR PROJEKTE

  (1 – 15 tetor 2010)

  Më shumë »